tekst in het nederlands onderaan deze pagina


“We only know what we see and experience.”
Physical presence is one of the most important characteristics of the objects and installations. Their life-like physicality invites touch. They often look very sensual. The soft rose skin color supports this impression.
The titillating experience is not a direct result of the way in which the objects are assembled, the physical component remains in the tangible objects and installations.

Allusions to the Human body are rather a rule than an exception, but they are never literal. The sculptures not only reflect fragments of the body parts or the desire to analyze the body; to assemble, mutate, manipulate or compose the body once again.
The newly materialized bodies as sculptures primarily reflect emotions, experience and routine; an often ambivalent relation between emotion and intellect, body and soul, sensory perception and rational comprehension. The exploration and final dissolution of this dichotomy is a veiled focus that does not directly manifest on the surface of the objects and installations. Much of the work is discovered in analysis and investigation. Nature in all of its varied forms: growth processes, cell structures, and microbiology play an important role in this investigation
------------------

Petra Groen woont en werkt in Enschede en in New York.
Waarbij reizen een groot gedeelte van haar tijd in beslag neemt.
Observeren is dan ook waar ze zich het meeste mee bezig houdt tijdens deze reizen en verblijven in het buitenland. Verschillende omgevingen, culturen, en opvattingen. inspireren haar.

'Wij weten slechts wat wij zien en ervaren'
fysieke aanwezigheid is één van de belangrijkste kenmerken van haar objecten en installaties . Ze nodigen uit tot aanraken door hun lijfelijkheid. Vaak zien ze er sensueel uit. De zachtroze huidskleur draagt daaraan bij.
De beelden reflecteren niet alleen fragmenten van lichaamsbouw of de behoefte om het lichaam te analyseren of opnieuw te assembleren, muteren, manipuleren of componeren. De nieuwe gematerialiseerde lichamen/ beelden, gaan vooral over gevoelens, over beleving en ervaring, een (vaak ambivalente) relatie tussen gevoel en verstand, lichaam en geest, zintuiglijke waarneming en rationele benadering. Het verkennen en uiteindelijk opheffen van die tweeslachtigheid is een verborgen doel dat zich niet onmiddellijk aan de oppervlakte van de objecten en installaties manifesteert. Veel van het werk bevindt zich dan ook in de onderzoeksfase.
Naast deze objecten en installaties werkt zij ook in opdracht voor binnen en buitenbeelden. Zo heeft zij voor verschillende bedrijven kunstwerken gemaakt. die aan een plek gebonden waren. o.a. mobiles die hangen in de ruimte en wandobjecten. Ook heeft zij een aantal openbare kunstwerken vervaardigd.


Bibliography Section Article Bibliography Section Catalog Bibliography Section Web Link PDF icon displayed by thumbnail Sold Dot